castalla.eu, actualitat de castalla Imagen de Cabecera Aleatoria

El BLOC demana un pressupost responsable i participatiu

Font: bloccastalla.blogspot.com

El BLOC de castalla a través d’un comunicat publicat a la seu página web demana l’apertura  d’un debat sincer i responsable entre tots els grups polítics i els agents socials (associació d’empresaris, associació de comerciants, organitzacions sindicals i entitats cíviques) per a l’aprovació urgent del Pressupost municipal de 2009 durant el mes de gener ademés de la congelació de les aportacions als grups polítics municipals i la reducció del número de regidors amb dedicació exclusiva i amb dedicació parcial i remunerada.

Vore la resta del comunicat:

El BLOC de Castalla, davant la convocatòria per part de l’alcalde d’un plenari per tal d’aprovar el pressupost municipal de 2009 manifesta:

1. Que la situació de crisi econòmica local afecta ja a tota la societat i ha de ser la prioritat en matèria pressupostària.
2. Que l’Ajuntament de Castalla és corresponsable de la situació de crisi juntament amb el Govern Valencià i el Govern de l’Estat.
3. Que l’Ajuntament té l’obligació d’aportar solucions responsables a la situació de crisi actual.
4. La convocatòria del plenari per a l’aprovació del pressupost municipal amb 48 hores d’antelació és precipitada i manifesta una falta de transparència, de debat i de participació política i ciutadana per part de l’alcaldia.

I en base a tot això, el BLOC de Castalla proposa:

1. L’apertura d’un debat sincer i responsable entre tots els grups polítics i els agents socials (associació d’empresaris, associació de comerciants, organitzacions sindicals i entitats cíviques) per a l’aprovació urgent del Pressupost municipal de 2009 durant el mes de gener.

2. La congelació de les aportacions als grups polítics municipals i la reducció del número de regidors amb dedicació exclusiva i amb dedicació parcial remunerada. L’estalvi d’esta mesura es destinarà a inversions en matèria social per paliar els efectes de la crisi econòmica en les famílies més desafavorides.

0 Comments on “El BLOC demana un pressupost responsable i participatiu”

Leave a Comment